Lokaler

Lille sal:

Plads til 25-30 personer

 

Mellem sal:

Plads til 50 personer til spisning

Plads til 60 personer til møde

Fuldt av udstyr

 

Stor sal:

Plads 130 personer

Musik anlæg, mikrofon samt scene

Priser ved afholdelse af møder:

Sognerådsstuen:                                     250 kr. + moms pr. time incl. rengøring

Lille sal:                                                    350 kr. + moms pr. time incl. rengøring

Store sal/ lille sal:                                   650 kr. + moms pr. time incl. rengøring

Hele Huset:                                              800 kr. + moms pr. time incl. rengøring

Dagsmøde:                                                Priser som ved afholdelse af fester.

Der vil blive opkrævet coronatillæg på 50 kr. pr. time incl. moms for sprit og ekstra rengøring. vil bortfalde, når kravene bortfalder.

Energitillæg på hele huset                     500 kr. incl moms

Energitillæg på lille sal                           300 kr. incl. moms

Energitillæg sognerådsstue                    150 kr. incl. moms

 

Priser ved afholdelse af fester

Hele huset:                                                  I alt 3000 kr. incl. moms

Lille sal:                                                        I alt 1750 kr. incl. moms

Der betales 1500 kr. incl. moms for rengøring ved afholdelse af fester i hele huset

Der betales 1000 kr. incl. moms for rengøring ved  afholdelse af fester i lille sal

Fester i Huset skal senest slutte klokken 02.00 i følge vedtægter med Kommune/Politi

Ved begravelseskaffe betales leje, som ved møder.

Priser besluttet på bestyrelsesmødet d. 18. maj 2021

 

Instruks for udlejning af Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus uden vært.

 

Det er vigtigt for os, at alle passer godt på vores hus, derfor har vi udarbejdet denne instruks, som alle bedes overholde.

Lokalerne skal, som udgangspunkt afleveres, som de blev modtaget.

Der må ved aflevering ikke ligge affald nogen steder.

Hvis udendørsterrassen anvendes, skal der ved aflevering være ryddet op og affald og cigaretskod skal fjernes.

Hvis huset ikke bliver afleveret, som ved modtagelse, vil der blive afkrævet et beløb for oprydning og ekstra rengøring. Beløbet trækkes i det betalte depositum.

Rygning er ikke tilladt i hele huset.

Alt affald, flasker og dåser skal lejer fjerne, hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive trukket et beløb i det betalte depositum.

Stole og borde skal løftes ikke skubbes og sættes, som ved modtagelse.

Malerier og billeder m.m. må ikke tages ned fra væggene.

Vinduer og døre skal være lukkede efter kl. 22, hvis der spilles høj musik.

Hvis gardinerne skal trækkes for skal man huske at bruge snoretrækket, som er bag gardinet.

Huset skal forlades senest kl. 02.00.

Nøgleudlevering/ aflevering aftales med værten.

Stearinlys og lys skal være slukket, ligesom alle vinduer skal være lukket, når huset forlades.

Der må ikke bruges fyrværkeri.

Der må kun drikkes øl, vand, vin og spiritus, som er købt i Danmark.

Hvis der ødelægges service eller indbo, skal dette erstattes. ( prisliste forefindes i skab)

Der forefindes et køleskab og et flaskeskab, som man kan anvende, husk at slukke begge dele efter endt brug, er incl. i prisen.

Der forefindes opvaskemaskine og ovn, som må anvendes og er incl. prisen.

Instruktion forefindes i huset og man skal huske at slukke for begge dele, når køkkenet forlades.

Service er incl. prisen.

Viskestykker, karklude, opvaskemiddel og toiletpapir er incl. i prisen.

Borddækning aftales med værten og tiden er incl. i prisen.

Huset udlejes normalt for 8 timer fra festens start, mere tid kan tilkøbes. ( pris på prisliste)

 

Pris for udlejning af Borgmesterstuen til fest, max.18 personer:                    1000 kr. incl. moms.

Ekstra time                                                                                                                  125 kr. incl. moms.

Pris for lille sal til fest, max.50 personer:                                                              1750 kr. incl. moms.

Ekstra time                                                                                                                    215 kr. incl. moms.

Pris for hele huset ved fest, max. 140 personer:                                                 3000 kr. incl. moms.

Ekstra time                                                                                                                   375 kr. incl. moms.

Rengøring af borgmesterstuen:                                                                               500 kr. incl.moms.

Rengøring af lille sal:                                                                                                 1000 kr. incl.moms.

Rengøring af hele huset:                                                                                          1500 kr. incl.moms.

 

Der betales ved reservation et depositum på 1000 kr., som betales til værten.

Bemærk at aftalen ikke er gældende, før værten har modtaget depositummet.

Betaling af lejen aftales med værten.

Hvis reservationen afbestilles mindre end en måned før festen, bliver det betalte depositum ikke udbetalt til lejeren.

 

 

Reservationsdato:

Dato for festen:

 

 

_______________________________                                _____________________________

Underskrift for lejer                                                                Underskrift for værten

Der skal forevises ID dokumentation ved underskriften.

 

Denne instruks er udarbejdet af bestyrelsen august 2018 og redigeret nov. 2021.

Brug for akut hjælp kontaktes: Søren 21287790, eller Poul 23724482 eller Værten Helle 30552008.

 

 

 

Skriv et svar